Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Παράταση για τους Νέους Γεωργούς. Μέχρι 23 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων. Έως 22.000 ευρώ η ενίσχυση, ποιοι οι δικαιούχοι

Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

georgos-neos-laxanokipos1

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου, δίνεται παράταση στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, θα πρέπει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι

Όπως είχαν δημοσιεύσει πρόσφατα σε αναλυτικό ρεπορτάζ τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ. 725/26-10-2016, δικαιούχοι του μέτρου για το έτος 2016 είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

Ακόμη, η γεωργική/κτηνοτροφική εκμετάλλευσή τους θα πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ και το σύνολό της να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, να μην έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης (η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4), ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

Τονίζεται πως για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%), ενώ μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Ύψος ενίσχυσης

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η τελευταία εντός πέντε ετών από την ένταξη με προϋπόθεση την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:

- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Κριτήρια Επιλογής

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι καθορισμένα στην σχετική πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr. «Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας και περιόδου υποβολής επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους. Καθορίζεται ελάχιστη συνολική βαθμολογία ίση με 45 βαθμούς, κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν γίνονται αποδεκτές για χρηματοδότηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για το περιφερειακό σκέλος των κριτηρίων επιλογής, το οποίο αφορά προτεραιότητες της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατηγική και ανάγκες για τον γεωργικό τομέα, ισχύουν οι εξής τομείς προτεραιότητας: παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ποιοτικών προϊόντων της Π.Σ.Ε ΠΟΠ/ΠΓΕ, μόνιμες φυτείες (ελιές, σύκα, φιστίκι κελυφωτό, ακτινίδιο, κεράσι, αμπέλι), στέβια, κηπευτικά και όσπρια, κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία) ή/και την μελισσοκομία, λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, μανιτάρια, αρωματικά φυτά, φαρμακευτικά φυτά, ανθοκομικά φυτά και ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα), ρύζι ή/και βιομηχανικά φυτά ή/και ενεργειακά φυτά και πτηνοτροφία ή/και χοιροτροφία.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ευρυτανίας και τον κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη, στο τηλέφωνο 22370-80250 και το email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .