Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Δήμος Καρπενησίου: προσλαμβάνει ένα άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τον Παιδικό Σταθμό

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», και με στόχο τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού, ο δήμος Καρπενησίου προχωρά στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

paidikos-stathmos-paidakia

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η οποία έχει ήδη εκδοθεί και δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», το άτομο που θα προσληφθεί, θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Καρπενησίου από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καθώς επίσης και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή που θα απευθύνεται στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου Καρπενησίου (οδός Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100), υπόψη κας Φ. Φουρλιά.

Η προθεσμία ξεκίνησε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και λήγει στις 2 Ιανουαρίου 2017. Για τυχόν περαιτέρω  πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 22373-50044.