Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

ev media-logo

Ποιοι δικαιούνται φοιτητική υποτροφία; Μέχρι τις 28 Απριλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις. Το επίδομα-υποτροφία χορηγείται για 9 μήνες και κυμαίνεται από 200 έως 380 ευρώ/μήνα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 κατ' ελάχιστον 3.685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕ.Ι. της χώρας.

ypotrofies-arxeio112

Το «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες», του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, αφορά στην αρωγή των επιμελών φοιτητών με χαμηλά εισοδήματα ώστε να τελειώσουν τις σπουδές τους εγκαίρως. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου του 2016 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Η ημερομηνία καταβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από την Πέμπτη 6 Απριλίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας. Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι φοιτητές έχουν πάρει μετεγγραφή ή διαμένουν σε φοιτητικές εστίες.

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα, όσοι φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Καλών Τεχνών (εξαιρούνται όσοι φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές. Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστικής), όσοι κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), όσοι δεν λαμβάνουν, καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2016 έως 30/6/2017), υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία και δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες, θα πρέπει: να είναι επιτυχόντες/ούσες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016 (συμπεριλαμβανομένων όσων έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης - εισαγωγή στο 10%) και να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα/Σχολή εισαγωγής τους για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν σε άλλα έτη εκτός του πρώτου έτους σπουδών: α) να μην έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 60% των μαθημάτων του προηγούμενου έτους σπουδών τους, δηλ. του ακαδ. έτους 2015-16. Επίσης, να μην έχουν λάβει μετεγγραφή και μην διαμένουν σε φοιτητική εστία.

Εισόδημα

Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων -εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα - όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του/της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό 7.500 ευρώ για το φορολογικό έτος 2015.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/. Η ημερομηνία καταβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από την Πέμπτη 6 και ολοκληρώνεται στις 28 Απριλίου.