Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

«Τσαλαφούτι Ευρυτανίας»: Στον Γεωργικό Οργανισμό 'ΔΗΜΗΤΡΑ' ανατέθηκε η μελέτη με 14.200 ευρώ - Τι προβλέπει

Στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ”, ανατέθηκε το ερευνητικό έργο με τίτλο “Μελέτη του παραδοσιακού τυριού "Τσαλαφούτι" Ευρυτανίας”. Όπως έγραψαν τα «Ευρυτανικά Νέα», η Π.Ε. Ευρυτανίας, προωθεί την μελέτη ώστε να πιστοποιηθεί το συγκεκριμένο προϊόν ως προϊόν με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ/ΠΓΕ).

tasios-aris-grafeio1

Την Τρίτη 4/4/2017, υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού. Ο οργανισμός αναλαμβάνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, να παραδώσει: Καταγραφή του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής του τυριού “τσαλαφούτι”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ. Αναλύσεις τυριών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000 ευρώ και επεξεργασία - δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων - τελική έκθεση, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.260 ευρώ.

Ειδικότερα, μέσω του ερευνητικού προγράμματος θα μελετηθεί η τεχνολογία παρασκευής του τυριού και θα επισημανθούν, τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα και θα προταθούν πιθανές βελτιώσεις. Επίσης, θα μελετηθούν σε βάθος τα μικροβιολογικά, φυσικοχημικά, βιοχημικά, αρωματικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τυριού, τα οποία στοιχειοθετούν την ιδιαίτερη ταυτότητά του.

Συγκεκριμένα θα γίνει λεπτομερής καταγραφή του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής του τυριού και τα τυριά που θα παραχθούν στα ορεινά χωριά των δήμων Αγράφων και Καρπενησίου, θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων

Δείγματα των τυριών αυτών που έχουν παρασκευαστεί στα χωριά των δήμων Αγράφων και Καρπενησίου σε διάφορες ηλικίες θα αναλυθούν σε βάθος, ως προς τα φυσικοχημικά, μικροβιολογικά, αρωματικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους. Όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην τελική έκθεση.