Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Αντιπρόεδρος στην επιτροπή για το LEADER ο Βαγγέλης Κατσιφός. Με 3 μέλη στο ΔΣ συμμετέχει η Ευρυτανία

Η Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με έδρα τη Λαμία, τα μέλη της οποίας είναι αναπτυξιακοί φορείς, αγροτικοί συνεταιρισμοί, δήμοι των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και άλλοι, υλοποιεί το πρόγραμμα LEADER σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα για τα έτη 2014 - 2020.

leader-epitropi-katsifos1

Την περασμένη Τετάρτη 10/5/2017 με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ., εξελέγη αντιπρόεδρος στην αρμόδια επιτροπή του LEADER, ο δημοτικός σύμβουλος Αγράφων κ. Ευάγγελος Κατσιφός, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Κατσιφός να θυμίσουμε υπήρξε και διευθύνων σύμβουλος στην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε., πριν αυτή χρεοκοπήσει, κατά τα έτη πριν το 1997.

Συγκρότηση επιτροπής

Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 CLLD/LEADER για τους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, την Τετάρτη 10/05/2017, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, κ. Λεωνίδα Ράπτη, η 1η συνεδρίαση, όπου συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER.

“Η Ε.Δ.Π. αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος με αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Τσάμπρας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Ε.Δ.Π, πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε, με ομόφωνη απόφαση των μελών, ο κ. Ευάγγελος Κατσιφός, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και μέλος του Δ.Σ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος LEADER, θα είναι εκείνη που θα δέχεται και θα εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση, κυρίως από τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα όπως οι δήμοι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η Ευρυτανία, (το πρόγραμμα καλύπτει για πρώτη φορά ολόκληρο τον νομό) εκπροσωπείται στην 9μελή επιτροπή με τρία μέλη.

Η αναλυτική σύνθεση της  Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD LEADER έχει ως εξής: Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, πρόεδρος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ευάγγελος Κατσιφός, αντιπρόεδρος εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Μέλη της επιτροπής εκλέχθηκαν οι: Μιχαήλ Μαλάμος εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, Γρηγόριος Παπαθανάσης αντιδήμαρχος Αγράφων, εκπρόσωπος του δήμου Αγράφων, Χρήστος Μπακάκος, εκπρόσωπος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, Οδυσσέας Γλουστιάνος, εκπρόσωπος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λοκρίδας “Η ΕΝΩΣΗ”, Ευάγγελος Παπαδημητρίου, εκπρόσωπος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαμίας, Σοφία  Φλέγκα εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ευρυτανίας και Κωνσταντίνος  Μπαγινέτας εκπρόσωπος του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας - Ευρυτανίας.