Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Περιμένοντας το φυσικό αέριο στο Καρπενήσι… «Νομικά κενά» καθυστερούν την επέκταση του δικτύου της ΔΕΠΑ στη Στερεά Ελλάδα

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, απέρριψε την πρόταση που κατέθεσε η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.), για ένταξη της εταιρείας σε εξειδικευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας στο ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ.

fysiko-aerio1

Η εταιρεία, λόγω κενών στο νομικό πλαίσιο της Χώρας, δεν κατάφερε να εντάξει εγκαίρως τις αδειοδοτήσεις όπου απαιτούνται για τις "ειδικές" περιβαλλοντικές μελέτες και έτσι, ο φάκελος του έργου απορρίφθηκε με απόφαση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επικύρωσε ο Περιφερειάρχης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος με αποδέκτη τη ΔΕΠΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07: "Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων” με τίτλο “Ανάπτυξη δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης".

Η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπέβαλε πρόταση επέκτασης το δικτύου φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα στους νομούς Φωκίδας και Ευρυτανίας με επέκταση του δικτύου παροχής στο Καρπενήσι, συνολικής δημόσιας δαπάνης 21.222.000 ευρώ.  

“Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης, γιατί ο δυνητικός δικαιούχος ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν με το αρ.2470/10-05-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ.”, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση απόρριψης του έργου.

Νέα πρόσκληση

Η εταιρεία, αναμένει πλέον να εκδοθεί από την Περιφέρεια η νέα πρόσκληση ώστε να καταθέσει εκ νέου τον επικαιροποιημένο φάκελό της, αρκεί φυσικά εντωμεταξύ να έχει φροντίσει το υπουργείο να νομοθετήσει σχετικά ώστε να εξαλειφθούν οι λόγοι απόρριψης που οδήγησαν στην καθυστέρηση του έργου.

Να θυμίσουμε ότι για την επέκταση του φυσικού αερίου στο Καρπενήσι καθώς και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκεί όπου δεν υπάρχει δίκτυο της εταιρείας, η ίδια η Δ.Ε.Π.Α. είχε ανακοινώσει δημόσια την επέκταση του δικτύου της και ειδικά για το Καρπενήσι, σύμφωνα με πληροφορίες των «Ευρυτανικών Νέων», η διανομή αυτή θα γινόταν με βυτία και το αέριο θα αποθηκευόταν σε ειδικές αποθήκες στο Καρπενήσι.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της εταιρείας, είχαν έρθει σε επαφή και με τη δημοτική αρχή, ώστε να χωροθετηθούν οι θέσεις κατασκευής των δεξαμενών αποθήκευσης του φυσικού αερίου και μετά από εκεί να γινόταν η διανομή σε οικίες και τα καταστήματα στο Καρπενήσι.

Μετά τη νέα αυτή δυσμενή εξέλιξη, είναι φανερό ότι απομακρύνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, η επέκταση του δικτύου διάθεσης φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα στο Καρπενήσι, κάτι που οι πολίτες ανέμεναν πράγματι με ενδιαφέρον. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης από την περιφέρεια, δεδομένου ότι ο φάκελος υποψηφιότητας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι "σχεδόν έτοιμος", οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σύντομα θα εκδοθεί η πράξη ένταξης του έργου και αναμένεται να ξεκινήσουν τα μεγάλα και χρονοβόρα, είναι η αλήθεια, έργα για να φτάσει το φυσικό αέριο και στο Καρπενήσι.