Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

ev media-logo

1,4 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση του έργου διαπλάτυνσης του δρόμου Καρπενήσι - Γαύρος. Υπογράφηκε η τρίτη φάση του έργου

Υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης στον ανάδοχο εργολάβο, μετά από διαγωνισμό, της 3ης φάσης του έργου: "Διαπλάτυνση του δρόμου Καρπενήσι - Γαύρος" με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη και του αναδόχου του έργου ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ.

dromos-potamia-karpenisi1

Πρόκειται για την 3η φάση του έργου “Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι - Γαύρος”, που αξιοποιεί τις ήδη εγκεκριμένες και εξοφλημένες από την πλευρά του δημοσίου, απαλλοτριώσεις, τουλάχιστον από τη διασταύρωση για Κεφαλόβρυσο μέχρι τη διασταύρωση για Κλαυσί, στη θέση “Κόκκινα”.

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο τελικός προϋπολογισμός του έργου μετά τις εκπτώσεις ανέρχεται στα 1.298.471,54 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 905.361,25 ευρώ, Απρόβλεπτα 15% 135.804,19 ευρώ, Απολογιστικές Εργασίες 3.680,00 ευρώ, Αναθεώρηση 2.309,03 ευρώ, Μερικό Σύνολο 1.047.154,47 ευρώ, Δαπάνη ΦΠΑ 24% 251.317,07 ευρώ.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης κατέθεσε και εγγυητική επιστολή ύψους 52.358 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ066 της Π.Ε. Ευρυτανίας. Το έργο θα ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε η Β’ φάση, δηλαδή λίγο μετά το πρατήριο Νικόπουλου.