Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ev media-logo

Π.Ε Ευρυτανίας: Βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο του νομού - Πάνω από 140.000 ευρώ για παρεμβάσεις στους δρόμους

Δαπάνη που ξεπερνά τις 140.000 ευρώ θα διατεθεί για την 1η εντολή πληρωμής των έργων και άμεσων παρεμβάσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, χρήσης 2017, της Π.Ε. Ευρυτανίας, έπειτα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

fidakia12

Άποψη του χωριού Φιδάκια. Με 24.000 ευρώ θα αποκατασταθεί η βατότητα προς την Αγία Βλαχέρνα

Το ποσό αφορά κυρίως εργασίες αποκατάστασης σε ολόκληρο σχεδόν το οδικό δίκτυο του νομού· από τη Δάφνη μέχρι το Νέο Αργύριο και από τα Φιδάκια έως το Λημέρι.

Ειδικότερα, 24.000 ευρώ θα δοθούν για την αποκατάσταση βλαβών- βατότητας του οδικού δικτύου Λημέρι-Γρανίτσα στη θέση «Γέφυρα Γρανιτσιώτη» με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού, έργο που ανατέθηκε στον Αποστόλη Ζαχαράκη έναντι 24.000 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε η πληρωμή 24.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Τσιτσάνη για την αποκατάσταση βλαβών- βατότητας του οδικού δικτύου Δαφνούλα-Νέου Αργυρίου με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος, 24.000 ευρώ στην επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.» για την αποκατάσταση βλαβών-βατότητας του οδικού δικτύου Δάφνη-Παπαδιά με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος και 24.000 ευρώ στον Αριστείδη Ρούμπα για την αποκατάσταση βλαβών-βατότητας του οδικού δικτύου Φιδάκια-Αγία Βλαχέρνα με την κατασκευή τοίχων τσιμεντοστρώσεων για την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι εγκρίθηκε η πληρωμή για την προμήθεια συνολικά 900 τόνων ασφαλτομίγματος, συνολικού ποσού 46.300 ευρώ περίπου. Από την εν λόγω ποσότητα, οι 450 τόνοι (41 ευρώ ανά τόνο) αφορούσε ασφαλτομίγμα παραδοτέο επί αυτοκινήτων της Π.Ε. Ευρυτανίας στη θέση Παρκιό Μέγδοβα, ενώ οι υπόλοιποι την προμήθεια ασφαλτομίγματος με μεταφορά και διάστρωση (ανάδοχος «ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.»).