Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Κατασχεθέντα καυσόξυλα από παράνομη υλοτομία δημοπρατεί το Δασαρχείο Καρπενησίου, στο Μοναστηράκι

Σημαντική ποσότητα κατασχεμένης ξυλείας, που αγγίζει τα 105 χ.κ.μ. καυσόξυλα αριάς χλωρά, δημοπρατεί το Δασαρχείο Καρπενησίου την Παρασκευή  27 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 10:30 μέχρι 11:30 το πρωί.

dasarxeio-karpen1

Η δημοπρασία θα γίνει στο Μοναστηράκι Αγράφων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δασαρχείου, τα 105 χ.κ.μ. καυσόξυλα, αποτελούν κατασχεμένη ξυλεία από παράνομη υλοτομία στα βουνά των Αγράφων.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00€). Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη, κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία εάν δεν καταβάλλει στους υπαλλήλους που διενεργούν τη δημοπρασία ως εγγύηση, το ένα τρίτο (1/3) της αξίας του συνόλου των εκποιούμενων δασικών προϊόντων ανερχόμενο στο ποσό των 1.050 ευρώ.