Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Μία μόνιμη πρόσληψη στο τοπικό κατάστημα ΟΑΕΔ Καρπενησίου. Σε ΦΕΚ η προκήρυξη για 335 θέσεις πανελλαδικά - Το αντικείμενο, οι προθεσμίες

Αναρτήθηκε ήδη το ΦΕΚ με την προκήρυξη 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ και τίτλο «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ».

oaed-karpenisi1

Πρόκειται για υπαλληλικό προσωπικό που θα προσληφθεί στα κατά τόπους παραρτήματα του ΟΑΕΔ, με τις θέσεις να κατανέμονται ανά ειδικότητα ως εξής: 221 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), 84 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών) και 30 θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και το Παράρτημα ΟΑΕΔ Καρπενησίου, έχει προκηρυχθεί μία (1) θέση: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (asep.gr), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την πλήρη προκήρυξη και αναλυτικά στοιχεία.

Το αντικείμενο

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης καθορίζεται ως εξής:

«Ο προσληφθείς υλοποιεί τη συμβουλευτική διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, με ατομική/ές συνέντευξη/εις, ώστε να διερευνήσει το προφίλ του ανέργου, τις ανάγκες του, τα εμπόδια ένταξης του στην αγορά εργασίας και να προσδιορίσει τον επαγγελματικό του στόχο, υλοποιεί τη συμβουλευτική διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης, σε ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καταχωρεί το προφίλ του ανέργου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ), συντάσσει και επικαιροποιεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) σε συνεργασία με τον άνεργο, βάσει των ανωτέρω διαδικασιών, το οποίο καταχωρείται στο ΟΠΣ, παρέχει συμβουλευτικές σε ομαδικό επίπεδο για την ένταξη/επανένταξη του ανέργου στην αγορά εργασίας, διενεργεί τη διαδικασία της σύζευξης μεταξύ προφίλ ανέργου και κενής θέσης εργασίας, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΑΣΔ του ανέργου και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ΚΠΑ με την τοπική αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία».