Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

ev media-logo

Με 1,5 εκατ. ευρώ η αναβάθμιση αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου. Εγκρίθηκε κονδύλι από την Περιφέρεια

Ένα σημαντικό έργο για τον νομό Ευρυτανίας εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018. Η επιτροπή συνεδρίασε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη, εγκρίνοντας κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.velouchi-lift1

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού του υποέργου "Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 1.499.954,06 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΕΔ) για την Ευρυτανία.

Μάλιστα χρειάστηκε στην ίδια συνεδρίαση, στο ίδιο θέμα, η Οικονομική Επιτροπή να ανακαλέσει την αρχική της απόφαση (την οποία είχε λάβει -για το ίδιο θέμα- στις 4-09-2017) λόγω αναθεώρησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς ο εκσυγχρονισμός των αναβατήρων εντάχθηκε ως υποέργο σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων στο Χιονοδρομικό Κέντρο, ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ.

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκικόπουλος, καταψήφισε το έργο για την Ευρυτανία καθώς ο ίδιος "... είχε εξαρχής διαφωνήσει με τη συγκεκριμένη προμήθεια, επειδή δεν τη θεωρούσε ευθύνη και υποχρέωση της Περιφέρειας".

Συστάθηκαν επιτροπές

Την ίδια ημέρα σε διαφορετικό θέμα εγκρίθηκαν και τα μέλη δύο, εκ του νόμου, προβλεπόμενων επιτροπών για την προμήθεια των αναβατήρων του χιονοδρομικού και συγκεκριμένα: Τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τριμελής επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. Η διάρκεια των επιτροπών είναι ετήσια ενώ στις επιτροπές συμμετέχουν μεταξύ άλλων στην πρώτη επιτροπή ως πρόεδρος, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Βασίλης Φακίτσας και στη δεύτερη επιτροπή ως πρόεδρος, ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνος Κοντοπάνος.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας θα εκδοθεί σύντομα από την Π.Ε. Ευρυτανίας, η οποία θα έχει την εποπτεία της προμήθειας αλλά και της τοποθέτησης των νέων σύγχρονων αναβατήρων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου.