Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ev media-logo

Π.Ε Ευρυτανίας: Όρισαν επιτροπή για τις άδειες αγροτικών μηχανημάτων - Τα μέλη

Τριμελής επιτροπή για τη χορήγηση αδειών οδήγησης Γεωργικών Μηχανημάτων ορίστηκε στην Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας. Έργο της θα είναι η εξέταση των ενδιαφερομένων - υποψήφιων οδηγών αγροτικών οχημάτων για την ικανότητά τους στον ασφαλή χειρισμό και οδήγηση των μηχανημάτων.nomarxia-eisodos1

Η επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Κατσίνη Νικόλαο, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας με βαθμό Α´ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή την Χαντζοπούλου Ελισσάβετ, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ζωικής Παραγωγής) με βαθμό Β´ της ίδιας Υπηρεσίας. 2. Τσάκνη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας με βαθμό Α´, και 3. Μπογιαντζή Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας βαθμό Α´. Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η Χαλκιά Αγγελική, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β´ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας.