Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: 25.000 ευρώ για το δίκτυο αποχέτευσης. Παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου λόγω καθίζησης του οδοστρώματος

Με το ποσό των 25.000 ευρώ θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την επισκευή των ζημιών σε τμήμα του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων που παρουσιάστηκαν στον Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος σε συνολικό μήκος περίπου 60 μέτρων.erga-ydreysi1

Ειδικότερα, το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης μήκους 60 μέτρων περίπου, κατασκευή φρεατίων, αποκατάσταση οδοστρώματος, ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών δρόμων σε διάφορα σημεία του χωριού κ.α.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να κοστίσει 25.000 ευρώ, ανήκει στην κατηγορία έργων Οδοποιίας και Υδραυλικών και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στις 10:00 το πρωί.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, καθώς και στην αρμόδια υπάλληλο κ. Ιωάννα Νταλλή, στο τηλέφωνο 22373-50079.