Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

ev media-logo

Ποσό 500.000 ευρώ για το τούνελ. Διαγωνισμός για τη συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού (Π. Μπακογιάννη)

Το ποσό των 500.000 ευρώ αναμένεται να δαπανηθεί για τη συντήρηση της σήραγγας Τυμφρηστού ("Παύλου Μπακογιάννη") για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες.siragga-timfristou11

Σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση και ομαλή λειτουργία της σήραγγας, καθώς και την 24ωρη επιτήρησή της, θα κοστίσουν μισό εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει κατά τη διάρκεια της σύμβασης να διαθέτει προσωπικό που θα εργάζεται σε βάρδιες όλο το 24ωρο, να αποκαθιστά τυχόν βλάβες, να παρέχει βοήθεια στους διερχόμενους σε έκτακτες περιπτώσεις (πυρκαγιά, ατύχημα, βλάβη), να προβαίνει στον καθαρισμό φρεατίων, δεξαμενών, αγωγών κ.λπ., όπως επίσης και στο πλύσιμο της σήραγγας σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο βάψιμο επιφανειών, κτιρίων κ.ο.κ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 19 Ιουλίου και ώρα 3.00 το μεσημέρι. Η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 22313-52694, καθώς και να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pste.gov.gr), όπου έχει αναρτηθεί η πλήρης διακήρυξη.