Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Ξεκίνησε η έκδοση αδειών θήρας, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Χωρίς μεταβολή τα κόστη για τους κυνηγούς

Υπογράφτηκαν οι δύο απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις, αφενός για τον «Καθορισμό τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2018-2019» και αφετέρου για τον «Καθορισμό ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους» και πλέον οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των αδειών θήρας για την επερχόμενη κυνηγετική περίοδο 2018-2019 -νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.kinigos1

Όπως αναφέρει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, αλλά και ταλαιπωρίας των κυνηγών. Πάντως, οι κυνηγοί θα βγάλουν άδεια χωρίς να γνωρίζουν τη φετινή ρυθμιστική απόφαση θήρας, που αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι τα τέλη και οι εισφορές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, θα παραμείνουν σταθερά και για φέτος.

Ως εκ τούτου, η τοπική άδεια θα κοστίζει 10 ευρώ, η περιφερειακή άδεια 30 ευρώ και η γενική άδεια θήρας 60 ευρώ· στα ποσά αυτά προστίθενται 18 ευρώ για χαρτόσημα + ΟΓΑ. Ως προς τις εισφορές, αυτές θα κυμανθούν στα 60 ευρώ ανά κυνηγό, ενώ τα μέλη κυνηγετικών συλλόγων υποχρεούνται και στην καταβολή έκτακτης εισφοράς (15 ευρώ στη Στερεά Ελλάδα).

Συνολικά, η άδεια έκδοσης θήρας ξεπερνά τα 100 ευρώ.