Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Πόσο κοστίζει ένα Ευρυτανόπουλο στο κράτος; Το μέσο δημόσιο κόστος ανά μαθητή σε Δημοτικό Σχολείο στο Καρπενήσι

«Το μέσο δημόσιο κόστος ανά μαθητή σε Δημοτικό Σχολείο στο Καρπενήσι της Ευρυτανίας»: αυτός ήταν ο τίτλος έρευνας που παρουσιάστηκε στο 5ο εκπαιδευτικό συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», τον περασμένο Απρίλιο, στην Αθήνα.paidia-4o-dimotiko-paixnidi1

Την έρευνα πραγματοποίησαν από κοινού οι φοιτήτριες Παπαροϊδάμη Ελένη, δασκάλα (Μ.Α, M. Phil) που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καρπενήσι, και Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ, φιλόλογος, προσπαθώντας να ανιχνεύσουν το κόστος λειτουργίας, τους φορείς και τις πηγές χρηματοδότησης ενός δημόσιου ελληνικού δημοτικού σχολείου, που λειτουργεί στο Καρπενήσι.

Η μελέτη εξετάζει την ετήσια χρηματοδότηση, τους φορείς της και τις δαπάνες της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2016 - 2017, με τη βοήθεια δευτερογενών πηγών, που εντοπίζει σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και πρωτογενών πηγών (μέσω ερωτηματολογίου). Διερευνά το Μέσο Δημόσιο Κόστος (ΜΔΚ) ανά μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο και επιχειρεί να προσδιορίσει αν «…η χρηματοδότηση του σχολείου γίνεται με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ή αν συντελείται μηχανικά στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής εκπαιδευτικής πολιτικής».

Αναλύοντας τα οικονομικά μεγέθη

ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Η έρευνα μελέτησε τα οικονομικά δεδομένα σε ένα από τα τέσσερα δημοτικά σχολεία της πόλης του Καρπενησίου (για λόγους ανωνυμίας η έρευνα δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του). Όσον αφορά στα έσοδα, όπως είναι γνωστό, οι δημόσιες δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καλύπτονται από τρεις πηγές χρηματοδότησης: από τον τακτικό προϋπολογισμό, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα ποσά των κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Σχολείο εισέπραξε από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Καρπενησίου, που καθορίζει, βάσει των προτάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, το ύψος του ποσού επιχορήγησης κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του δαπανών, συνολικά το ποσόν των 23.718 ευρώ. Στο σχολείο δόθηκαν επίσης την ίδια χρονιά 240 ευρώ ως χορηγία από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αυξάνοντας και οριστικοποιώντας έτσι το σύνολο των ετήσιων εσόδων του σε 23.958 ευρώ.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Όσον αφορά στα έξοδα, που αποτελεί και την κεντρική θεματική της έρευνας, το μεγαλύτερο αφορά τους μισθούς του εκπαιδευτικού προσωπικού και του βοηθητικού προσωπικού. Στο σχολείο που μελετήθηκε, το σύνολο των ετήσιων αποδοχών των δασκάλων για το 2016-16 ανήλθε σε περίπου 355.000 ευρώ και αφορούσε: τον Διευθυντή και Υποδιευθυντή, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τον σχολικό τροχονόμο και την καθαρίστρια.

Την ίδια ώρα, το δημόσιο κόστος των σχολικών εγχειριδίων για κάθε μαθητή δημοτικού ανέρχεται περίπου στα 16 ευρώ ετησίως. Επομένως η δημόσια δαπάνη για το σύνολο των εκατό πενήντα μαθητών του σχολείου ανήλθε σε 2400 ευρώ.

Λόγω του ορεινού ανάγλυφου του τόπου, το σχολείο είχε αυξημένες ανάγκες θέρμανσης και δαπάνησε το ποσό των 5.870 ευρώ, ενώ διέθεσε για ηλεκτρικό και ύδρευση 2.522 ευρώ. Παράλληλα, οι δαπάνες των σχολικών κτιρίων της μονάδας κόστισαν 975 ευρώ, ενώ οι αμοιβές των κάθε είδους επαγγελματιών που τις ανέλαβαν, ανήλθαν στο συνολικό ποσό 2187 ευρώ. Τα υλικά για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων στοίχισαν συνολικά 800 ευρώ και οι ετήσιοι λογαριασμοί τηλεπικοινωνιών συνολικά έφτασαν τα 508 ευρώ.

Υψηλές ήταν και οι δαπάνες των αναλώσιμων, των βιβλίων και της γραφικής ύλης: σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, οι δαπάνες του τεχνολογικού εξοπλισμού (φωτοτυπικών, προτζεκτόρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών) κόστισαν 2710 ευρώ, τα αναλώσιμα των γραφείων στοίχισαν 900 ευρώ, ενώ δαπανήθηκαν επίσης 142 ευρώ για έντυπα υπηρεσιακά (βιβλία πρακτικών, επιστολόχαρτα), για την αγορά βιβλίων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και για φωτοτυπίες. Τέλος το κάθε είδους εκπαιδευτικό υλικό στοίχισε 85 ευρώ, ενώ διάφορα άλλα έκτακτα αταξινόμητα έξοδα ανήλθαν στο ποσόν των 310 ευρώ.

Το σύνολο των ετήσιων δαπανών της σχολικής μονάδας για το χρονικό διάστημα που μελετήθηκε ανήλθε στα 17.009 ευρώ. Σ’ αυτά δεν περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η χρηματοδότηση που το σχολείο έλαβε, από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του όχι μόνον κάλυψε τις ετήσιες δαπάνες, αλλά του πρόσφερε και ένα υπόλοιπο της τάξεως των 6949 ευρώ.

Κόστος ανά μαθητή

Σύμφωνα με τον υπολογισμό των ετήσιων δαπανών για το σύνολο των αναγκών της μελετώμενης σχολικής μονάδας, προκύπτει ότι, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το Μέσο Δημόσιο Κόστος ανά μαθητή του συγκεκριμένου σχολείου ανέρχεται περίπου στα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα οχτώ (2.495,58) ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του υπολογίστηκαν μόνον τα πραγματικά ποσά που δαπανήθηκαν, δηλαδή συνολικά τα 374.337 ευρώ, που αποτελούν το υπόλοιπο της συνολικής οικονομικής χρηματοδότησης, από την οποία αφαιρέθηκε το ποσό των 6.949 ευρώ που παρέμεινε ως αδιάθετο υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου.

Το ΜΔΚ ανά μαθητή του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου εμφανίζεται, λοιπόν, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Eurostat, πολύ κοντά σε αυτό των ετών 2005 και 2006, ενώ είναι κατά 800 ευρώ υψηλότερο από το αντίστοιχο σχολείων της Γ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Είναι ωστόσο πολύ χαμηλότερο από το ΜΔΚ των σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Σερρών.