Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ev media-logo

Υπογράφηκε η σύμβαση με τον εργολάβο για τη Χελιδόνα. Έργο βελτίωσης του οδικού άξονα με προϋπολογισμό 280.000 ευρώ

Στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, υπεγράφη πρόσφατα η σύμβαση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ - ΧΕΛΙΔΟΝΑ», προϋπολογισμού 280.000 ευρώ.xelidona-dromos-xoma1

Το τμήμα της οδού που θα κατασκευασθεί έχει μήκος 2400 μέτρα περίπου και αφορά στη βελτίωση της βατότητας και ασφαλτόστρωσης τμήματος του οδικού δικτύου Διπόταμα – Χελιδόνα. Για την εκτέλεση του έργου έχει εξασφαλιστεί το σύνολο της χρηματοδότησης.

Τι θα γίνει

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης, την κατασκευή κρασπέδου και ρείθρου για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων σε μήκος 400μ. περίπου, την κατασκευή σε μήκος δρόμου 1.000μ. δύο στρώσεων βάσης με τα ερείσματα σε όλο το μήκος του δρόμου, την κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης, και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε μήκος δρόμου 1.000μ., καθώς και την ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σε υφιστάμενο τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 1.400μ.