Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: Προσλαμβάνει δύο χειριστές για διάστημα 8 μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την κάλυψη των εποχικών και παροδικών αναγκών του.mixanima-xionia-raxi1-0

Ειδικότερα, αναμένεται να προσληφθεί ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Διαμορφωτής Γαιών- Γκρέιντερ) για την απασχόλησή του στο Καρπενήσι και ένα ακόμη άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας-Φορτωτής) για την Αγία Τριάδα της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων. Αμφότεροι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον Δήμο Καρπενησίου (Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι), απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Φ. Φουρλιά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 28 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις θέσεις και τα προσόντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 22373-50044.