Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

30 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την πυρκαγιά στο Βελούχι. Αντιμετωπίστηκε πριν πέσει το σκοτάδι

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

1

1

1

1

1

23

24