Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

ΚΠΕ Καρπενησίου: Ταξίδια εμπειριών σε Ιταλία και Αγγλία για 4 εκπαιδευτικούς του Κέντρου

από την έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, εκπαιδευτικοί του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου βρέθηκαν σε Αγγλία (1 άτομο) και Ιταλία (3 άτομα), συμμετέχοντας σε προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης.kpe-karpen-italia1

Στην Ιταλία

Στην Ιταλία βρέθηκαν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, που παρακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης με θέμα το «Χαρούμενο σχολείο» (ΦΩΤΟ ΠΑΝΩ).

Το πρόγραμμα αφορούσε στη θετική εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ευημερία. Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της θετικής εκπαίδευσης και παραδείγματα εφαρμογής, πρακτικές επικοινωνίας και σύνδεσης της ομάδας, τεχνικές συνειδητότητας -όπως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της θετικής εκπαίδευσης, λήψης αποφάσεων, καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης, δραστηριότητες στην ομάδα και εφαρμογή των αρχών της θετικής ψυχολογίας.

...και στην Αγγλία

Στην Αγγλία το πρόγραμμα είχε θέμα το «Σχολείο του δάσους» και αφορούσε στις αρχές, τη δομή και τη λειτουργία του σχολείου του δάσους, όπως εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Ινστιτούτο για την Υπαίθρια Εκπαίδευση και την Ένωση Σχολείων του Δάσους.

Η φιλοσοφία των Σχολείων του Δάσους είναι επηρεασμένη από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρητικούς που προωθούν τη βιωματική υπαίθρια εκπαίδευση, καθώς τα οφέλη για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών και την σύνδεσή τους με το περιβάλλον είναι σημαντικά. Ποικίλες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις προσφέρθηκαν με στόχο την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης και ικανοτήτων επικοινωνίας μέσα από βιωματικές εμπειρίες στο δασικό περιβάλλον, με ταυτόχρονη ενίσχυση της αβίαστης σύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον.

«Ο συνδυασμός των κύκλων εκπαίδευσης των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Καρπενησίου θα εφαρμοστεί για τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων καθώς και τη δημιουργία νέων, μετά από πιλοτική φάση, καθώς και για τη διενέργεια σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Κέντρου.