Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δημοσιογράφο ζητάει ο δήμος Καρπενησίου. Πρόσληψη ειδικού συμβούλου - Προσόντα, αντικείμενο και αιτήσεις

dimarxeio-simaies-ok1

Την πρόσληψη με επιλογή, κατόπιν συνέντευξης, ενός Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε., με ειδίκευση, βάσει πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και με επιπλέον προσόντα: α) την εργασιακή εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και β) την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου.

«Η επιπλέον πιστοποίηση στον χειρισμό Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (Social Media) θα συνεκτιμηθεί», σημειώνεται ακόμα.

Αντικείμενο της εργασίας θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και γενικότερα επί θεμάτων Επικοινωνίας καθώς και προβολής και προώθησης των δράσεων του Δήμου στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη. Επισημαίνεται ότι το έργο του Ειδικού Συμβούλου είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών σχετική αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη της θέσης, στη σελ. 16 των «Ευρυτανικών Νέων».