Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Έξι (6) μόνιμες προσλήψεις στο Θεραπευτήριο. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη 7Κ/2019 - Οι ειδικότητες

από την έντυπη έκδοση

Απεστάλη, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η 7Κ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων μόνιμου προσωπικού στα Κέντρα Πρόνοιας. Στη λίστα περιλαμβάνεται και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι.therapeutirio-eisodos-arxeio11

Πιο ειδικά, οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, αφορούν τακτικό προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Οι θέσεις στο Θεραπευτήριο

Στην επικείμενη ενίσχυση του Θεραπευτηρίου στο Καρπενήσι με μόνιμο προσωπικό είχαν αναφερθεί τα «Ευρυτανικά Νέα» με ρεπορτάζ τους ήδη από τον Οκτώβριο (αρ. φύλλου 875, 23-10-19). Με τον νόμο 4578/18, άρθρο 34, παρ. 14, είχε οριστεί ότι στο Θεραπευτήριο Χρ. Παθήσεων Ευρυτανίας συστήνονται έξι (6) θέσεις μόνιμου προσωπικού· επόμενο στάδιο ήταν η αποστολή της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο, που έγινε τη Δευτέρα (2/12) και η δημοσίευση της 7Κ/2019, που αναμένεται πολύ σύντομα.

Πρόκειται για προσλήψεις που θα ενισχύσουν σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Θεραπευτήριο· θα προσληφθεί διοικητικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την ειδικότητα Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών (γενικές θέσεις: 1 , πολυτέκνων & τέκνων πολυτέκνων: 1, τριτέκνων & τέκνων πολυτέκνων: 1, ατόμων με αναπηρία 50% και άνω: 1), μία (1) θέση αφορά την ειδικότητα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού και μία (1) θέση Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.  Ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.