Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τους 6 μόνιμους στο Θεραπευτήριο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

από την έντυπη έκδοση

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 7Κ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά σε 317 θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς πρόνοιας ανά την επικράτεια. Έξι (6) προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα γίνουν στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.therapeutirio-eisodos11

"Προ των πυλών βρίσκεται η δημοσίευση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 317 ατόμων σε δομές πρόνοιας ανά την Ελλάδα, έξι εκ των οποίων αφορούν το Θεραπευτήριο Καρπενησίου", έγραφαν τα Ευρυτανικά Νέα την περασμένη εβδομάδα και η επιβεβαίωση ήρθε λίγες ημέρες αργότερα, καθώς δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 7Κ/2019.

Οι θέσεις

Στο Θεραπευτήριο Χρ. Παθήσεων Ευρυτανίας, θα προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, με την κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων να έχει ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις αφορούν την ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών (γενικές θέσεις: 1, πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων: 1, τριτέκνων και τέκνων πολυτέκνων: 1, ατόμων με αναπηρία 50% και άνω: 1), μία (1) θέση αφορά την ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού και μία (1) θέση την ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

Οι προθεσμίες

Για τις κατηγορίες ΔΕ (θέσεις Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών) και ΠΕ (Διοικητικού Οικονομικού), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής άρχισε στις 23 Δεκεμβρίου 2019 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020, ενώ για την κατηγορία ΥΕ (Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού) αρχίζει στις 13 Ιανουαρίου και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020. Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (asep.gr), όπου θα βρουν και αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία.