Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Έγκριση απολογισμών 2011 και προϋπολογισμών 2012 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Δυτικής Ευρυτανίας και Καρπενησίου

Την Τρίτη 15 Μαΐου 2012, το Δασαρχείο Καρπενησίου ενέκρινε τον απολογισμό έτους 2011, καθώς και τον προϋπολογισμό έτους 2012 για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δυτικής Ευρυτανίας που εδρεύει στη Γρανίτσα

kinigoi sineleusi

Ο απολογισμός έτους 2011 για τον Κυνηγετικό Σύλλογο της Γρανίτσας παρουσιάζει έσοδα 37.853,41 ευρώ, έξοδα 35.096,25 ευρώ και υπόλοιπο 2.757,16 ευρώ.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Από το υπόλοιπο αυτό τα 2.733,28 ευρώ αφορούν καταθέσεις και τα 23,88 ευρώ διαθέσιμα στο ταμείο. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε, αυτός ανέρχεται τόσο ως προς τα έσοδα όσο και προς τα έξοδα σε 35.288,66 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, την οποία υπογράφει ο δασολόγος κ. Ιωάννης Φάκας, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να εκτελεστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τα προοριζόμενα για φιλοθηραματικούς σκοπούς χρήματα να καταναλωθούν για την προστασία και ανάπτυξη του θηράματος της περιοχής, με την παρατήρηση ότι καμιά αγορά θηράματος δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Περίπου έναν μήνα νωρίτερα, την Τετάρτη 2 Απριλίου 2012, το Δασαρχείο ενέκρινε και τον απολογισμό του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπενησίου. Ειδικότερα, το 2011 έκλεισε με έσοδα 137.751,52 ευρώ, έξοδα 117.965,77 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο με τη μορφή καταθέσεων 19.785,75 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός για το 2012.Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από εισφορές, τέλη αδειών και συνδρομές τακτικών μελών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά εισφορές υπέρ τρίτων και πάγιες δαπάνες.

Να σημειώσουμε ότι ο στόχος του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπενησίου είναι να αποκτήσει χώρο που θα τον χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των κυνηγών, ως χώρο έκθεσης θηραμάτων και ειδών κυνηγιού αλλά και ως εντευκτήριο, αίθουσα διαλέξεων και γραφείο.

Οι δαπάνες για την απόκτηση ενός τέτοιου χώρου εγκρίθηκαν ως φιλοθηραματικές δαπάνες.

Να σημειώσουμε πως στην απόφαση έγκρισης προβλέπεται ότι οι φιλοθηραματικές δαπάνες θα πρέπει να ανέρχονται σε 44.030,45 ευρώ, ως υπόλοιπο προηγούμενου έτους, συν 50% των εσόδων του έτους 2012.