Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Εγγραφές βοηθών νοσηλευτών μέχρι 29 Ιουνίου

Ξεκίνησαν ήδη οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α' τάξη της Επαγγελματικής Σχολής ( ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, για το σχολικό έτος 2012-2013

nosokomeio-karpenissiou

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και πραγματοποιούνται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παναγίας Προυσιωτίσσης 10, από τις 8.30 το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι. Ωστόσο, αιτήσεις εγγραφής -οι οποίες να σημειώσουμε υποβάλλονται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή από τον ίδιο, αν είναι ενήλικος- θα γίνονται δεκτές και από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2012.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι , πέρα από την αίτηση εγγραφής είναι: υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την κηδεμονία του μαθητή, πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομική ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του κηδεμόνα ή του μαθητή αν είναι ενήλικος, στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο σχολείο (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων Υπουργέ ίων, καθώς και σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Στην Α’ τάξη εγγράφονται προαχθέντες στη Β' τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, κάτοχοι απολυτηρίου ή πτυχίου Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, προαχθέντες στη Β' τάξη του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε., κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ., Α' ή Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. για απόκτηση άλλης ειδικότητας, προαχθέντες της Δ' τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου και προαχθέντες στη Γ' τάξη Εσπερινού ΤΕΛ. Οι ανωτέρω οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα σπουδών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22370 21226.