Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Έρχονται 135 προσλήψεις. Μισθός 625 ευρώ για 5 μήνες. Πληροφορίες στα ΚΕΠ

Ξεκινά το πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης” μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας». Στον νομό μας προβλέπονται συνολικά 200 θέσεις. 135 στον δήμο Καρπενησίου και 65 στον δήμο Αγράφων

dimos karpenisiou501

Ο δήμος Καρπενησίου ξεκίνησε να υλοποιεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, το οποίο προβλέπει την πρόσληψη συνολικά 135 ατόμων 5μηνης διάρκειας, με μισθό 625 ευρώ, σε διάφορες ειδικότητες

Για την υλοποίηση του προγράμματος ο δήμος έχει συνεργαστεί με εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μία από αυτές είναι ο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ", μέσω της οποίας θα γίνουν οι πρώτες 50 προσλήψεις. Ήδη έχει εκδοθεί προκήρυξη, την οποία δημοσιεύουμε στην σελίδα 28.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα ΚΕΠ του δήμου Καρπενησίου, τόσο αυτό που στεγάζεται στο παλιό Δημαρχείο στην πλατεία της πόλης, όσο και αυτό που λειτουργεί στο νέο Δημαρχείο στον Προφήτη Ηλία, παρέχουν (σχετικά με τις 50 προαναφερόμενες θέσεις) πληροφορίες ΜΟΝΟ σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων και δεν παραλαμβάνουν αιτήσεις.

Τις υπόλοιπες 85 προσλήψεις θα πραγματοποιήσει ο ίδιος ο δήμος ως εξής: Σύντομα -ίσως και εντός της εβδομάδας- θα εκδοθεί νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 60 ατόμων. Από την ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ θα προκηρυχθεί προκήρυξη για την πρόσληψη 10 ατόμων και τέλος από τον ΟΠΠΑΔΗΚ για την πρόσληψη ακόμη 15 ατόμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στην ανακοίνωση του "ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ", την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος κ. Λεωνίδας Μίχος και η γενική γραμματέας κα Χρύσα Ντούβα, αναφέρεται:

Στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) της προγραμματικής περιόδου 2007-2012 αναρτήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου η «Ανακοίνωση» ΚΟΧ 106.803/01/2012, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πενήντα (50) ανέργων ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, του έργου «Εθελοντικές δράσεις προώθησης και προαγωγής δημόσιας υγείας και πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας».

Για την ανακοίνωση, την αίτηση και τις οδηγίες συμπλήρωσής της, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν από ολόκληρη την «Ανακοίνωση» και τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.amea-lamia.gr, στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epenad.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr, ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών φορέων - Κοινωφελής εργασία (ΚΟΧ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ωφελούμενων έχει ορισθεί από 20/06/2012 μέχρι 30/06/2012, δηλαδή δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν για πέντε (5) μήνες στο πρόγραμμα είναι κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί, επόπτες δημόσιας υγείας, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, οδηγοί, οικογενειακοί βοηθοί και συνοδοί ΑμΕΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου, Λεωφόρος Ειρήνης 11Α, 351 00 Λαμία, με την ένδειξη «ΚΟΧ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». Για το εμπρόθεσμο της αίτησης θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου στον φάκελο που θα αρχειοθετείται με την αίτηση.

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί από τους ενδιαφερόμενους κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού παραρτήματος, αλλά και στην συνυποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Κίνδυνος για ακύρωση του
προγράμματος πριν αρχίσει
Σε άλλο ρεπορτάζ θα διαβάσετε το θέμα που προκλήθηκε με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Επειδή και το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά προγράμματα -και επειδή όπως αναφέρουμε η Στερεά Ελλάδα παρουσιάζει αυξημένο ΑΕΠ εξαιτίας της βιομηχανικής ζώνης στα Οινόφυτα- υπάρχει κίνδυνος μετά τις αποφάσεις του υπηρεσιακού υπουργού κ. Ρουπακιώτη να ακυρωθούν οι προσλήψεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2007 με το ΕΣΠΑ 2007-2013, θεωρεί πλούσιο τον νομό μας και την Περιφέρεια και την εξαιρεί από κοινωνικά προγράμματα. Κάτι τέτοιο, βέβαια, θα αποτελέσει δραματική εξέλιξη.

Σχετικά με το θέμα τοποθετείται και ο δήμαρχος Καρπενησίου σε ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύεται εδώ, μαζί με το σχετικό ρεπορτάζ για το “Βοήθεια στο Σπίτι”ί.