Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

ev media-logo

Πρόσκληση για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Καρπενησίου. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, μια νέα κοινωνική δομή ξεκινά τη λειτουργία της στον δήμο Καρπενησίου

 frontistirio22233322

Πρόκειται για το Κοινωνικό Φροντιστήριο, μέσω του οποίου θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες που θα προκύψουν.

Ωστόσο, στόχος του δήμου είναι να καλυφθεί όλο το φάσμα των μαθημάτων.

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται, σύμφωνα με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό, είναι Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Οικονομική θεωρία, Πληροφορική, Αγγλικά και Γερμανικά και θα παραδίδονται κατά τις απογευματινές ώρες στον χώρο της Μαθητικής Εστίας από εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Καρπενησίου καλεί όσους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να υποστηριχτούν σε κάποια από τα παραπάνω μαθήματα, να επικοινωνήσουν με το γραφείο δημάρχου, έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2012, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22373-50024, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους, προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.