Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο.

exetaseis1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την επόμενη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου 2012 για τα επίπεδα Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, οφείλουν να υποβάλλουν μία φωτογραφία μικρού μεγέθους και ένα έντυπο παράβολο δημοσίου του ποσού των 80 ευρώ (για όλα τα επίπεδα). Σημειώνεται πως σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον και ένα φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου ,από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου, όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

Τέλος, υποβάλλεται και το ειδικό έντυπο / αίτηση, το οποίο που διατίθεται προς συμπλήρωση στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να το προμηθεύονται και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.minedu.gov.gr.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείο, καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο Καρπενήσι.