Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

ev media-logo

Κυνηγετικός Σύλλογος Καρπενησίου: Μειώνεται ο αριθμός θηρεύσιμης ορεινής πέρδικας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπενησίου, ο επιτρεπόμενος, προς θήρευση, αριθμός της Ορεινής Πέρδικας περιορίζεται από 4 σε 2, ανά κυνηγό και έξοδο.

kinigos

Η μείωση του ορίου θηρεύσιμων ατόμων Πετροπέρδικας έρχεται μετά από απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (αριθ. 173849/2461, ΦΕΚ Τεύχος Β -2580/24-9-12), για τροποποίηση της Ρυθμιστικής Απόφασης για την κυνηγετική περίοδο 2012- 2013.

Σύμφωνα με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρπενησίου, «η εισήγηση για τον παραπάνω περιορισμό έγινε από την Κεντρική Υπηρεσία Δασών του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να ζητηθεί η αναγκαία και επιβεβλημένη θεσμικά, άποψη της Κ.Σ.Ε.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία σχετικής μελέτης που αφορούν τον πληθυσμό της Ορεινής Πέρδικας στη χώρα, η εισήγηση της Υπηρεσίας για μείωση των θηρεύσιμων ατόμων είναι παντελώς αδικαιολόγητη».