Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: Πάνω από 17.000 ευρώ για καθαρισμούς δρόμων

Απευθείας αναθέσεις για την αποκατάσταση ζημιών στον δήμο Καρπενησίου από τις βροχοπτώσεις στα μέσα Σεπτεμβρίου.

dasikos dromos katharismos

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 με σκοπό την απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ανέφερε πως μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», η έκταση του δήμου αυξήθηκε και ο υπάρχων εξοπλισμός του, καθώς και το προσωπικό του, δεν επαρκούν για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ακόμη πρόσθεσε πως η παρεμβάσεις λόγω έκτακτων γεγονότων δεν αφήνει περιθώρια για την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες και έτσι η επιτροπή πρέπει να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις.

Βέβαια, η αποκατάσταση των δρόμων σε όλο τον δήμο Καρπενησίου πρέπει να γίνει ταυτόχρονα, επομένως δεν είναι δυνατή η ανάθεση σε ένα και μοναδικό ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό, οι καθαρισμοί των δρόμων πρέπει να ανατεθούν σε ξεχωριστούς χειριστές μηχανημάτων.

Όσον αφορά το κόστος των εργασιών, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε πως η αμοιβή του εκάστοτε αναδόχου θα καταβληθεί μετά το τέλος των εργασιών, με την προσκόμιση όλων των παραστατικών στοιχείων, σύμφωνα με τον πίνακα ημερομηνιών και ωρών εργασίας που θα συνταχθεί από την υπηρεσία του δήμου και θα προκύπτει με ωριαία αποζημίωση και κατά μηχάνημα.

Οι εργασίες

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στις εξής απευθείας αναθέσεις, συνολικής δαπάνης 17.771,04 ευρώ:

Ο καθαρισμός του χειμάρρου Κλαρωτού, στη θέση της νέας λαϊκής αγοράς, ανατέθηκε στον Γρηγόρη Αθανασίου, ο οποίος για 22 ώρες εργασίας θα αποζημιωθεί με το ποσό των 1.488,30 ευρώ με τον ΦΠΑ (55 ευρώ/ώρα).

Ακόμη, ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Παυλόπουλου και Στενώματος ανατέθηκε στον Νικόλαο Σταμούλη, ο οποίος θα αποζημιωθεί με 1.495,68 ευρώ με τον ΦΠΑ για 32 ώρες εργασίας (38 ευρώ/ώρα).

Στον ανάδοχο Ιωάννη Καρπούζη θα καταβληθεί το ποσό των 2.617,44 ευρώ (38 ευρώ/ώρα) για τον καθαρισμό του δρόμου Τόρνος - Διάσελο και τη διάστρωση μελίστας στον δρόμο από τη διασταύρωση της Καστανιάς μέχρι τον συνοικισμό Διάσελο, καθώς και τη συντήρηση του δρόμου Τόρνου - Προδρόμου και Προδρόμου - Γρανά.

Από 688,80 ευρώ θα καταβληθούν στους χειριστές Παναγιώτη Γκρίζη και Θεόδωρο Κουτσοκώστα (έναντι 35 ευρώ για 16 ώρες εργασίας) για τον καθαρισμό του δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Εσωχωρίων και την άρση καταπτώσεων στην Τ.Κ. Καταβόθρας, αντίστοιχα.

Για τον καθαρισμό του δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου, ο Χρήστος Κουτρούμπας θα αποζημιωθεί με το ποσό των 344,40 ευρώ (35 ευρώ για τις 8 ώρες που απασχολήθηκε), ενώ ο Σπυρίδων Σταυρόπουλος, που προέβη στον καθαρισμό του δρόμου στην Αρέντα, θα λάβει 373,92 ευρώ με τον ΦΠΑ (38 ευρώ για συνολικά 8 ώρες εργασίας).

Τέλος, ο ανάδοχος Θωμάς Φέγγος, για 16 ώρες που χρειάστηκε για να ολοκληρώσει τον καθαρισμό του δρόμου Χελιδόνας - Ασπροπύργου στη θέση Διποτάμου, θα λάβει το ποσό των 846,24 ευρώ.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε «καθαρισμός χώρου νεκροταφείου Παλαιού Μικρού Χωριού, αγροτικού δρόμου στην θέση Αϊ Λιά στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού και καθαρισμός μνημείου στην Τ.Κ. Καρίτσας» από τον Πάνο Μπούρα, ο οποίος θα λάβει το ποσό των 3.148,80 ευρώ (40 ευρώ για 64 ώρες απασχόλησης), καθώς και καθαρισμός του αγροτικού δρόμου στη θέση «Κακόρεμα» από τον χειριστή Πάνο Κουτούμπα, ο οποίος θα αποζημιωθεί με 2.619,90 ευρώ (30 ευρώ για 71 ώρες).

Τέλος, ανατέθηκε στον Αντώνη Κατσαρή η άρση καταπτώσεων στη Δ.Ε. Κτημενίων με το ποσό των 2.337 ευρώ (38 ευρώ για συνολικά 50 ώρες) και στον Παναγιώτη Υφαντή η άρση καταπτώσεων στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας με 1.271,763 ευρώ (38 ευρώ για 24 ώρες).

Στο σημείο αυτό να πούμε πως για τις τελευταίες 4 εργασίες ο κ. Ευάγγελος Καρφής μειοψήφησε, ενώ ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για όλα τα παραπάνω, τονίζοντας πως είναι η τελευταία φορά που ψηφίζει και εφεξής θα τηρείται η νόμιμη διαδικασία για την ανάθεση και στις έκτακτες περιπτώσεις.