Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ev media-logo

Αδειοδοτήσεις γηπέδων

ETHNIKO
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας) με απόφαση που πήρε και κοινοποίησε τις 28 Σεπτεμβρίου 2012 αποφάσισε να χορηγήσει άδεια λειτουργίας του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Εθνικού Σταδίου Καρπενησίου (πάνω), αλλά και του Γηπέδου Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου (κάτω), επισημαίνοντας πως η κάθε άδεια ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της παρούσας. Την απόφαση υπογράφει η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλιόπη Γερακούδη.

ATHLITIKO-KENTRO