Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα «LEADER» στο Κρίκελο

Τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει το Τοπικό Πρόγραμμα "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER", στην περιοχή παρέμβασης του οποίου συμπεριλαμβάνεται και η Δημοτική Κοινότητα Δομνίστας, είχαν όσοι συμμετείχαν στην  ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο δήμος Καρπενησίου, την περασμένη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στο κοινοτικό κατάστημα στο Κρίκελο

leader domnista524

Εκπρόσωποι της εταιρείας Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (φορέας υλοποίησης του προγράμματος) επισκέφθηκαν την περιοχή, ενημέρωσαν λεπτομερώς για τις επενδύσεις που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη δράση, ανέλυσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες και τον τρόπο κατάθεσης των προτάσεων και έλυσαν σχετικές απορίες των ενδιαφερομένων.

Από τους συμμετέχοντες εκφράστηκε η άποψη ότι πρέπει να αλλάξει ο προσανατολισμός των προτάσεων που κατατίθενται για την περιοχή, και πέρα από επενδύσεις που αφορούν στον τουρισμό, να γίνει στροφή και σε επενδύσεις όπως η μεταποίηση.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ωστόσο, που χαρακτηρίζουν το εν λόγω πρόγραμμα είναι ότι το ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 40%, λόγω του στόχου 1 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κύριοι στόχοι του LEADER είναι η τουριστική ανάπτυξη των εκάστοτε περιοχών, με παράλληλη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και η ανάδειξη της τοπικής παραγωγής.