Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Το LEADER στον δήμο Καρπενησίου. Ποιες περιοχές & δράσεις αφορά το πρόγραμμα

Τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν ένα χρήσιμο “εργαλείο” και να επιχορηγήσουν δράσεις που αφορούν κυρίως στον τομέα του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης έχουν εφεξής όσοι ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να αναπτύξουν δράση στις Δ.Ε Καρπενησίου, Ποταμιάς & Κτημενίων, οι οποίες και εντάσσονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε πρόσφατα ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος LEADER, η εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

leader-programma-spitia

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 1.952.260,39 ευρώ.

Οι βασικοί στόχοι & οι υποψήφιοι επενδυτές

Στην πρόσκληση (η οποία δημοσιεύεται αναλυτικά στη σελ. 25) αναλύονται περιληπτικά οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, οι δράσεις μέσα από τις οποίες εκείνοι θα γίνουν πράξη, καθώς και οι δικαιούχοι ανά περίπτωση.

Γίνεται λόγος για «Αύξηση της αξίας των γεωργικών & δασοκομικών προϊόντων», τομέα στον οποίο περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζεται σχετικά από τον νόμο), ή για «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» μέσω της οικοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών, τους χώρους εστίασης, αναψυχής κα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως υποψήφιοι επενδυτές ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της σχετικής αίτησης.

Από τη δράση εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Σημαντικός, επίσης, πυλώνας είναι εκείνος με τίτλο «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»: αφορά την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εκάστοτε περιοχής (δικαιούχοι οι ΟΤΑ α’ βαθμού & οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), την ενίσχυση μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης και χώρων εστίασης & αναψυχής, καθώς και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών κτλ).

Στις τελευταίες υπό-κατηγορίες, ως υποψήφιοι επενδυτές καθορίστηκαν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, με ορισμένους ωστόσο όρους και εξαιρέσεις.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ υπάρχει ακόμα αναφορά στη «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», με βασικά εργαλεία τις βιοτεχνικές μονάδες και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία & τον αγροτικό πληθυσμό»: εδώ, περιλαμβάνονται οι χώροι άσκησης πολιτιστικών/αθλητικών/περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, δράσεις κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης κ.α και χρήση του προγράμματος μπορούν να κάνουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού και οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τέλος, συναντάμε τη «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», δράση που εστιάζει στη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών (βελτίωση μονοπατιών κ.α) και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ποιες περιοχές αφορά το πρόγραμμα

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου προγράμματος αφορά τμήματα των νομών Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, με τις Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου, Ποταμιάς και Κτημενίων να επωφελούνται όσον αφορά τα καθ’ ημάς.

Ειδικότερα, στη Δ.Ε Καρπενησίου περιλαμβάνονται οι Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες: Καρπενησίου (εξαιρείται η περιοχή του σχεδίου πόλεως), Αγ. Βλαχέρνας, Αγ. Ανδρέα, Αγ. Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Κορυσχάδων, Μυρίκης, Παππαρουσίου, Παυλόπουλου, Σελλών, Στενώματος, Στεφανίου, Φιδακίων, στη Δ.Ε Ποταμιάς συγκαταλέγονται οι Τ.Κ Μεγ. Χωριού, Ανιάδας, Δερματίου, Καρίτσης (Καρπενησίου), Κλαυσίου, Μικ. Χωριού, Μουζίλου, Νόστιμου,Συγκρέλου, Χελιδόνος και στη Δ.Ε Κτημενίων οι Τ.Κ Αγ. Τριάδας, Αγ. Χαράλαμπου, Δομιανών, Πετραλώνων, Χόχλιας.

Στα τέλη Φλεβάρη η λήξη της προθεσμίας

Όπως τονίζεται στο σχετικό έγγραφο, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους στην έδρα του φορέα υλοποίησης, στο Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Καινούριο Δήμου Αγρινίου Τ.Κ.30005 , είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 26410 39007, 79344 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας.