Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Ζητάνε παράταση για το δάνειο της «Ευρυτανία Α.Ε.» Η Νομαρχία Ευρυτανίας ΔΕΝ πληρώνει ούτε τις δόσεις

Παράταση αποπληρωμής του δανείου "μαμούθ" -ξεπερνά τα 6,5 εκατ. ευρώ με τους τόκους-της "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ" ζητά η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Με έκτακτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας το θέμα ανατέθηκε σε δικηγόρο των Αθηνών

EVRITANIA A_E

Την περασμένη Τρίτη 4 Δεκεμβρίου συνεδρίασε στην Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Ένα από τα έκτακτα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το θέμα αποπληρωμής του δανείου-μαμούθ την εταιρείας "φάντασμα" ‘ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ”, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, το οποίο αποπληρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας από τακτικά έσοδα, δηλαδή από πόρους, οι οποίοι διαφορετικά θα πήγαιναν σε έργα!

Το θέμα εισηγήθηκε στην επιτροπή ως έκτακτο ο αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς, μετά από έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Νομαρχίας Ευρυτανίας, βάσει και της νέας νομοθεσίας, αρ. 4093/2012, με τα οποία δίνεται η δυνατότητα παράτασης των δανείων που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Δανείων και Παρακαταθηκών.

Να θυμίσουμε ότι το 2007 η Νομαρχία Ευρυτανίας ενέκρινε δάνειο στην νομαρχιακή εταιρεία "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ" ύψους 4.750.654,97 ευρώ, ακριβώς. Η νομαρχία ως εγγυητής και μετά την αδυναμία αποπληρωμής του δανείου από την ίδια την εταιρεία, ανέλαβε να αποπληρώνει το δάνειο από την 1/1/2008 μέχρι την λήξη των δόσεων την 31/12/2017. Ο τόκος και μόνο που αναλογεί στο δάνειο δεκαετούς διάρκειας αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ!

Η διαδικασία της δανειοδότησης της αμαρτωλής εταιρείας ελέγχεται από τις Ελληνικές Αρχές. Το δάνειο ελήφθη για να αποπληρωθούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας, αλλά, ωστόσο, χωρίς καμία μέριμνα για την ανάπτυξή της, έτσι ώστε τελικά το δάνειο “μαμούθ” να το "φορτωθεί" ο Ευρυτανικός λαός, με ετήσια δόση που αγγίζει τις 650.000 ευρώ.

Κατά πλειοψηφία
η απόφαση
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, (απείχε από την ψηφοφορία ο κ. Γκικόπουλος) να αναθέσει στο  δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοφάνη Σαξώνη να διερευνήσει δύο σημεία:

Καταρχάς, να υποβάλει γνωμάτευση για τη δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής του δανείου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσει την αίτηση μέχρι 31-12-2012, σύμφωνα με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), ο οποίος -λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας- επιτρέπει την επιμήκυνση των δανείων κατά 8 χρόνια από την λήξη τους, με 3ετη περίοδο χάριτος. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Κατά δεύτερον, να εξετάσει τη δυνατότητα διακανονισμού των ανεξόφλητων δόσεων του δανείου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προκειμένου αυτές να εξοφληθούν εντός του 2013 σε 11 μηνιαίες δόσεις. Προφανώς θα ενταχθεί το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Και εδώ παρατηρούμε ότι η Π.Ε Ευρυτανίας δεν ήταν τυπική στην αποπληρωμή του δανείου. Δεν πλήρωνε κανονικά την ετήσια συμφωνημένη δόση του δανείου και έτσι έχει συσσωρευτεί ένα νέο χρέος από πανωτόκια. Από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή, η υπόθεση της "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ".

Η υπόθεση αυτή έχει πολλά κρυμμένα μυστικά. “Το δάνειο ελήφθη κατά παράβαση των νόμων” αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα των Οικονομικών Επιθεωρητών που έχουν διεξάγει και ολοκληρώσει το διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας, κατά το διάστημα από το 1998 και μέχρι το 2007, ενώ το νέο πόρισμα από τον οικονομικό έλεγχο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδώσει ακόμη και ποινικές ευθύνες.