Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

ev media-logo

edse-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

HELLENIC RESCUE TEAM EVRITANIAS

GGPP

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 - 1ο Παννελήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης

Το 1ο Παννελήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης παρακολούθησαν 4 μέλη του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας, που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 14 εώς 16 Ιουνίου 2006.

Την πρώτη ημέρα έγινε παρουσίαση υλικών διάσωσης, Ά βοηθειών(φορεία κλπ), καθώς και τεχνικές μεταφοράς τραυματία, σε ορεινό πεδίο, αερομεταφορά και επικοινωνία με τα εναέρια διασωστικά μέσα. 

Την δεύτερη ημέρα έγιναν θεωρητικά μαθήματα διαχείρησης κρίσεων και επείγουσων καταστάσεων και την  τρίτη έγινε άσκηση διάσωσης και αερομεταφοράς τραυματία από ορθοπλαγιά.