Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

ev media-logo

edse-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

HELLENIC RESCUE TEAM EVRITANIAS

GGPP

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 - Σεμινάριο Ά βοηθειών παρακολούθησαν μέλη του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας

Στη Λαμία παρακολούθησαν 4 μέλη της ομάδας δράσης, 3ήμερο σεμινάριο Α΄βοηθειών από  εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στο σεμινάριο έγινε εκμάθηση βασικών γνώσεων Ά βοηθειών, αντιμετώπιση,ακινητοποίηση και μεταφορά πολυτραυματία, καθώς επίσης διδάχτηκε θεωρία και πρακτική στην καρδιοπνευμονική αναζωογονηση(ΚΑΡ.ΠΑ)