Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ev media-logo

edse-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

HELLENIC RESCUE TEAM EVRITANIAS

GGPP

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 - Ασφάλιση για κατάβαση στο Τορνόρεμα

Στον Τόρνο Ευρυτανίας πήγαν 3 μέλη του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας, έπειτα από κάλεσμα του συλλόγου Τορνιωτών, για να κατεβούν και να ασφαλίσουν το Τορνόρεμα. Τα μέλη της ομάδας καταρριχήθηκαν στο ρέμα και το ασφάλισαν με μόνιμες ασφάλειες, ειδικές για canyoning. Στο εξής λοιπόν μπορούν οι λάτρεις του canyoning να το κατεβαίνουν με ασφάλεια και να απολαμβάνουν τις φυσικές ομορφιές και τους καταράκτες του.