Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

edse-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

HELLENIC RESCUE TEAM EVRITANIAS

GGPP

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - Σεμινάριο Ανανηπτών, BLS(Basic Life Support)

AVOI-2012

Σεμινάριο Ανανηπτών, BLS(BasicLife Support) διοργανώθηκε στο Καρπενήσι από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνησης(Ε.Ε.Κ.Α.Α). Το σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας(ΚΕΣΥ), σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την Καρδιοαναπνευστική Αναζοωγόνηση.

Τα μαθήματα παρακολούθησαν 16 μέλη του σωματείου, με δικά τους έξοδα συμμετοχής, τα οποία πιστοποιήθηκαν για 4 χρόνια στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής(BLS) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό(AED).