Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας. Μέχρι 31 Μαΐου οι αιτήσεις για τις τρεις (3) άδειες πωλητών σε λαϊκές αγορές

Στην χορήγηση τριών νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών προχώρησε πριν λίγο καιρό το Τμήμα Εμπορίου και τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

laiki-karpen

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή δεν είναι συνταξιούχοι εξ’ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) από οποιονδήποτε φορέα, έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και είναι άνεργα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3377/2005, που εδρεύει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Καραϊσκάκη 1 - Καρπενήσι) στη Γραμματέα της Επιτροπής κ. Ιατρίδου Κρυσταλλία, τηλέφωνο 22373 50761.