Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

ev media-logo

Προσλήψεις στο Δασαρχείο Φουρνάς. Τα προσόντα και οι προθεσμίες για τις τρεις θέσεις 8μηνης διάρκειας

Στην πρόσληψη τριών ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του προχωρά το Δασαρχείο Φουρνάς. Ειδικότερα, θα προσληφθούν -για 8 μήνες- τρία άτομα ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου, αντίστοιχα.

dasarxeio-fournas

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ σημειώνεται πως προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ, Τ.Κ. 36080 ΦΟΥΡΝΑ», απευθύνοντάς την στον κ. Σταύρο Κοσμά, σε διάστημα 10 ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο.

Τονίζεται πως κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. «Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στην σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων».

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στον κ. Κοσμά, στο τηλέφωνο 22370-51233.

…και παραχώρηση μηχανήματος στον δήμο Καρπενησίου

Την αποδοχή ενός γκρέιντερ από το Δασαρχείο Φουρνάς αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013.

Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας κ. Αριστείδης Τασιός, ο οποίος κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, με την οποία «παραχωρείται στον δήμο Καρπενησίου το μηχάνημα του Δασαρχείου Φουρνάς με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 6465 διαμορφωτή FAUN FRSCH F155», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουλίου 2014 για την κάλυψη αναγκών σχετικών με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου της περιοχής και άλλων εργασιών, όπως εκχιονισμοί, καθαρισμοί, κ.λπ.