Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Καραπιπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα. Παράταση υποβολής αιτήσεων για την υποτροφία – Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου η κατάθεση δικαιολογητικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Καραπιπέρειου Πνευματικού Ιδρύματος, παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την υποτροφία (για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) σε ευρυτάνα φοιτητή ή φοιτήτρια που φοιτά σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της χώρας.

ypotrofies-belouxi

Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας του διοικητικού προσωπικού σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα -με αποτέλεσμα αρκετοί φοιτητές να μην μπορούν να λάβουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό για τη διεκδίκηση της υποτροφίας- δόθηκε παράταση στη διαδικασία και έτσι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Δεκεμβρίου 2013.  

Η υποτροφία Να θυμίσουμε πως η υποτροφία απευθύνεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια (όχι πρωτοετείς) σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας και σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο με τις προϋποθέσεις ότι έλκουν την καταγωγή τους από την Ευρυτανία, η οικογένειά τους δεν έχει επαρκή οικονομικά μέσα και η βαθμολογία τους δεν είναι μικρότερη από 6,50.

Το ποσό του βοηθήματος ανέρχεται στις 3.000 ευρώ και θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 1.500 ευρώ.   

Απαραίτητα δικαιολογητικά  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι: η σχετική αίτηση, βεβαίωση της οικείας Σχολής για το εξάμηνο σπουδών που παρακολουθεί και τη γενική βαθμολογία που πέτυχε στο προηγούμενο εξάμηνο σπουδών.

Σημειώνεται πως για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές χρειάζεται βεβαίωση ότι έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές και επίσημο αντίγραφο πτυχίου του.

Ακόμη πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο εκκαθαριστικό Φ.Ε. της οικογενείας έτους 2013 ή 2012 ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 επικυρωμένη από τη ΔΟΥ ότι η οικογένειά του δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχει τύχει άλλης υποτροφίας από οποιαδήποτε πηγή για τον ίδιο σκοπό και τέλος πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή του από την Ευρυτανία. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.karapipereio.org, καθώς και να τηλεφωνούν στους κ.κ. Στ. Χατζηθάνο (210-7643817) και Ε. Παπασπύρου (697-3330653).