Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Πρόσκληση στρατευσίμων του νομού Ευρυτανίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η προθεσμία κατάθεσης δελτίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας, οι στρατεύσιμοι κλάσης 2017 που διαμένουν στην Περιφέρεια -και έχουν γεννηθεί το έτος 1996- οφείλουν να καταθέσουν το σχετικό δελτίο απογραφής εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014.

stratos-orkomosia

Ειδικότερα, οι στρατεύσιμοι της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, ενώ όσοι διαμένουν στις Δημοτικές Ενότητες Δομνίστας, Ποταμιάς, Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς του νομού Ευρυτανίας την επόμενη ημέρα, ήτοι Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τους στρατεύσιμους του δήμου Αγράφων (αφορά όλες τις Δημοτικές Ενότητες Αγράφων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φραγκίστας) πρέπει να παρουσιαστούν την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση του δελτίου, είναι φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης, καθώς και -σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας- ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η πάθηση από την οποία πάσχει. Ακόμη οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουν.

Να αναφέρουμε ακόμη πως όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμπληρώσουν τα δελτία απογραφής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ -όπως τονίζεται και στη σχετική ανακοίνωση- σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσής του ή δήλωσης ψευδών στοιχείων, εκ του νόμου προβλέπονται συγκεκριμένες συνέπειες.

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22313-50400/401.