Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑΜεΑ. Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όπως είχαν δημοσιεύσει τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ. 568/9-10-2013), η έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑΜεΑ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του νομού.

AMEA1

Τα δικαιολογητικά

Τα άτομα που δικαιούνται δελτίο μετακίνησης, οφείλουν να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου, γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%), δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

Για την έκδοση νέας κάρτας, απαιτούνται επίσης δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού. Όσον αφορά τους δικαιούχους των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2012), ενώ σημειώνεται πως στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, να το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για τον σχετικό έλεγχο.

Τονίζεται πως οι δικαιούχοι, οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

 

Τέλος, να αναφέρουμε πως για την παραλαβή του δελτίου, απαραίτητο είναι οι δικαιούχοι να προσκομίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας, στο πίσω εξώφυλλο του οποίου ο αρμόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο μονογράφει σημειώνοντας και την ημερομηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειμένου να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.