Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Τόσα δικαιούνται για κλήσεις κινητών οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και Γ.Γ σε Καρπενήσι και Άγραφα

Τον καθορισμό του χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνία του δημάρχου, των αντιδημάρχων, των προέδρων του Δ.Σ και του γενικού γραμματέα, αποφάσισαν πρόσφατα τα Δημοτικά Συμβούλια των δήμων Καρπενησίου και Αγράφων.

kinito-tilefono1

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.3274/04: «Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του ΠΔ 410/1995 και οι πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας». Τα μάξιμουμ όρια χρέωσης καθορίζονται με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια των δήμων.

Στο Καρπενήσι

Το συγκεκριμένο θέμα ήρθε στο Δ.Σ Καρπενησίου τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο κα Ευδοξία Κονιαβίτη, η οποία έθεσε υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εισήγηση που ψηφίστηκε ομόφωνα και η οποία ορίζει τα εξής: το ανώτατο χρηματικό όριο για κινητή τηλεφωνία ανέρχεται στα 160 ευρώ/μήνα για τον δήμαρχο Καρπενησίου, μέχρι 80 ευρώ (50% του δημάρχου) για τους αντιδημάρχους, μέχρι 64 ευρώ μηνιαίως για τον πρόεδρο του Δ.Σ και έως 128 ευρώ (80% του δημάρχου) τον μήνα για τη γενική γραμματέα.

Στα Άγραφα

Το ίδιο θέμα συζητήθηκε και στον δήμο Αγράφων, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, με εισηγητή τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Τόλη.

Βασιζόμενοι στη σχετική ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τα ανώτατα χρηματικά όρια κλήσεων του δημάρχου και των αντιδημάρχων, τα οποία είναι τα εξής: για τον δήμαρχο μέχρι 140 ευρώ/μήνα, για τους πέντε αντιδημάρχους μέχρι 60 ευρώ μηνιαίως.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τους δήμους πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη.